Solicitare Completare Chestionar

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Scopul cercetării pe bază de CHESTIONAR la nivelul județului Satu Mare îl reprezintă cunoașterea unor aspecte legate de fenomenul corupției – magnitudinea fenomenului, practici și măsuri de prevenire și combatere în rândul cetățenilor din Județul Satu Mare.

Venim cu rugămintea către dumneavoastră, invitându-vă să ne sprijiniți în demersul nostru, distribuirea în rândul cetățenilor  şi operatorilor economici comunei dumneavoastră a următorului chestionar  în vederea completării  de către aceștia.

Completarea chestionarului se va face accesând link-ul următor :

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMcetateni

până la data de 10 martie 2022!!!

Leave A Comment

three × three =

Ultima actualizare: 22:01 | 4.07.2023

Sari la conținut