Localizare

PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI DOBA

Localizare

Comună Doba este situată în zona de nord vest a României, în vestul judeţului Satu Mare, arteră principală de circulaţie este drumul DN 19 (E 671), ce face legătură între oraşul Carei şi municipiul Satu Mare (reşedinţa judeţului).

Cea mai apropiată aşezare urbană este reşedinţa judeţului, municipiul Satu Mare, aflat la 16 km, spre nord-est şi oraşul Carei la 21 de km spre vest.

Comuna Doba se invecinează cu:
– Ungaria spre nord-vest,
– comuna Moftin spre sud-vest,
– comuna Terebeşti spre sud
– localitatea Sătmărel spre est
– comunaVetiş spre nord-est

Comună Doba are în componentă următoarele sate:
– DOBA – reşedinţa de comună
– BOGHIŞ – aflat la aproximativ 5 km de reşedinţa comunei
– PAULIAN – aflat la 3 km de reşedinţa comunei
– TRAIAN – aflat la aproximativ 5 km de reşedinţa comunei
– DACIA – aflat la aproximativ 7 km de reşedinţa comunei

Satul Paulian este aşezat pe drumul naţional DN 19, celelalte sate fiind aşezate pe teriotriul administrativ în partea dinspre Ungaria (spre nord-vestul comunei).
Din punct de vedere geografic comuna este aşezată pe Câmpia Someşului.

Date administrativ teritoriale

a. Suprafaţa totală  a comunei este de  6881 ha din care:

– intravilan:   260 ha

– extravilan: 6621 ha

b. Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

– agricol: 6118 ha

– neproductiv/ degradat: 38 ha

– ape: 62 ha

– cai de comunicatii: 92 ha

– pădure: 311 ha

Relieful și clima

Din punct de vedere al reliefului, comuna Doba este formată din 100% câmpie, teritoriul acesteia fiind aşezat în Câmpia Someşului.

Comuna este aşezată la o altitudine maximă de 150 de metri, deasupra nivelului mării, (în punctele geodezice Traian – 119.9 m, la nord de localitatea Traian şi Câmpul Boghiş – 114.0 m, la vest de localitatea cu acelaşi nume).

Comuna este străbătută de două cursuri de apă:

– răul Homorod, care are cursul de apă dinspre Sătmărel şi trece pe lângă satele Paulian şi Dacia continuându-şi drumul spre Ungaria

– răul Balcaia care traversează satul Doba

Din cauza neregularizării cursurilor de apă localităţile sunt predispuse la inundaţii.

Clima este temperat continentală, se caracterizează prin ierni nu foarte aspre, precipitaţiile fiind 300/480 mm/ml şi veri potrivid de calde.

În general, în această zona de câmpie solul este productiv, prezintă o fertilitate ridictă, exploatarea agricolă realizându-se cu mijloace de ameliorare (îngrăşăminte chimice şi naturale etc).

Pe teritoriul comunei Doba se întâlnesc următoarele clase de habitate: culturi (teren arabil), păşuni şi fâneţe, alte terenuri arabile, habitate de păduri (păduri în tranziţie – prezentate doar de două suprafeţe forestiere – Pădurea Chertieş – situată la NE de localitatea Doba, constituită predominant din stejar – şi alta cu aceeaşi constituţie, la SE de aceeaşi localitate.).

Predomină solurile podzolice argiloiluviale, pseudogleice şi pseudogleizate, luvosoluri şi stagnosoluri albice (luvosoluri albic stagnice), pe alocuri soluri hidromorfe şi nisipoase, acestea din urmă sărace în humus. Pe locul vechilor albii părăsite, cu nivelul apelor freatice de suprafaţă s-au format hidromorfe (hidrosoluri) şi de lăcovişti (gleisoluri), ca şi soluri sărăturate (halomorfe). Utilizarea terenurilor este destinată aproape exhaustiv culturilor agricole şi fâneţelor. Terenurile viticole şi pomicole sunt răspândite punctual în apropierea localităţilor.

Cadrul demografic

Evoluția demografică a comunei Doba conform statisticilor oficiale:

Anul

1992

2002

2005

2011

2021

Locuitori

2784

2795

2760

În baza recensământului oficial al populaţiei din anul 2011 comună Doba avea o populaţie de 2760 locuitori, împărţiţi pe categorii de vârstă şi gen, religie, şi etnie după cum urmează:

Structura populației pe grupe de varstă și categoria de gen

Structura populației dupa categorii de gen și stare civilă

Structura populației după apartenența de religie

Structura populației după limba maternă

Structura populțtiei după structura de etnie

Distribuirea pouplației pe cele cinci sate ale comunei

Calitatea locuirii – număr total al construcţiilor este de 1080 din care gospodării pirvate şi clădiri administrative, având un indice de locuire ale acestora de 2,6 persoane/ locuinţa.

Distribuirea gospodăriilor şi clădirilor locuite

 

Distribuirea formelor de proprietate

Distribuirea față de calitatea locurii (utilități)

 

Educația, sănătatea și asistența socială

Educația

În tabelul următor vă prezentăm nivelul educaţiei privind populaţia stabil

În comună Doba funcţionează sub conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare – Şcoală Gimnazială Doba, la care sunt arondate 4 unităţi de învăţământ :
– Şcoală Gimnazială din loc. Doba – clasele 0 – VIII
– Şcoală Gimnazială din loc. Boghiş – clasele 0-IV
– Grădiniţa Boghiş cu program normal;
– Grădiniţa Doba cu program normal şi prelungit.

Sănătatea

La nivelul comunei Doba fucţionează :
– un cabinet medical care deserveşte populaţia întregii comune, unde îşi desfăşoară activitatea un medic de familie şi o asistentă
– o farmacie privată în satul Boghis şi una în satul Doba
– un cabinet sanitar- veterinar privat, dotat cu farmacie veterinară la care lucrează un medic veterinar.

Asistența socială

În comuna Doba nu funcţionează nici un adăpost pentru persoane vârstnice, nici un serviciu de incluziune socială sau vre-un centru de plasament al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului.

Cultură

– Se regăsesc 6 unităţi de cultură – o biblioteca comunală şi 5 cămine culturale care găzduiesc evenimentele locale: nunţi, spectacole, baluri.
– număr unităţi de cult (biserici, case de rugăciuni) – 7 dintre care 5 biserici ortodoxe şi 2 reformate
• Biserica “Sfinţii Arhangeli Mihail şi Gavril” din Doba
• Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Boghiş
• Biserica “Sfinţii Arhangeli Mihail şi Gavril” din Traian
• Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Dacia
• Biserica “Naşterea Maicii Domnului” din Paulian
• Biserica Reformată din Doba
• Biserica Reformată din Boghiş
Acestea reprezintă importante monumente istorice şi poate fi valorificat ca punct de interes turistic al comunei.

Activități specifice zonei 

– agricultură (cultivarea plantelor şi cerealelor)
– creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, animale de curte)
– servicii şi unităţi de comerţ cu amănuntul: unităţi private
– agroturism (activităţi de agrement şi turism)
– mică industrie (turnarea metalelor neferoase uşoare: confecţii sturcturi metalice şi construcţii de solare şi sere)

Comments are closed.

Ultima actualizare: 22:01 | 4.07.2023

Sari la conținut